Handleiding voor transcribenten

Kopieer eerst de CD in zijn geheel naar een directory op uw harde schijf, omdat de door u toegevoegde transcripties moeten kunnen worden opgeslagen in de file Archieven.xml, en op de CD zijn alle files uiteraard read-only.

Met de transcriptietool

De eenvoudigste manier van transcriberen maakt gebruik van de bijgeleverde transcriptie tool Transcribent.exe. U start deze tool door eenvoudig dubbel te klikken op Transcribent.exe in Windows Explorer. (NB Deze tool maakt gebruik van het .NET framework van Microsoft. Voor Windows XP hebt u dat waarschijnlijk al geinstalleerd, voor oudere versies van Windows kunt dat eenvoudig installeren via Windows Update of de meegeleverde versie op de CD gebruiken.)

Start de tool en selecteer uw eigen naam als transcribent. Staat uw naam nog niet in de lijst, dan kunt u die eenvoudig toevoegen door over 'type of kies uw naam' uw eigen naam in te typen. De tool zal u dan vragen of uw naam moet worden toegevoegd aan de lijst van transcribenten. Vervolgens kunt u een bron selecteren. De foto wordt getoond en u kunt beginnen met de transcriptie. Door middel van de sneltoetsen F5 t/m F9 (zie ook het menu Invoegen) kan een paragraaf, plaats, persoon, jaar of trefwoord worden aangegeven. Een precieze definitie van trefwoord is moeilijk, maar alles wat geen plaats of persoonsnaam is, en toch relevant is om in een index op te nemen, kan een trefwoord zijn, denk aan beroepen, functies of produkten. NB De sneltoetsen kunt u eventueel aanpassen in Archieven.xsd. In het id-attribuut van de elementen zoals Plaats, Persoon en Trefwoord staat welke functietoets voor dit element wordt gebruikt. Door dit te wijzigen kunt u de functietoetsen kiezen die u zelf het gemakkelijkst vind.

ToetsActie
F5Voeg paragraaf in, of maak geselecteerde tekst tot een nieuwe paragraaf. Een paragraaf kan tekst, personen, plaatsen, jaartallen of trefwoorden bevatten.
Alt-F5Voeg een tab in. Dit kan alleen in een paragraaf. Op de website worden de tabs als kolommen in een tabel weergegeven.
F6Voeg persoonsnaam in, of maak geselecteerde tekst tot een nieuwe persoonsnaam.
F7Voeg plaatsnaam in, of maak geselecteerde tekst tot een nieuwe plaatsnaam.
F8Voeg jaartal in, of maak geselecteerde tekst tot een nieuwe jaartal.
F9Voeg trefwoord in, of maak geselecteerde tekst tot een nieuwe trefwoord.

Selecteer het woord of de woordgroep en druk op de juiste knop, daarmee wordt de geselecteerde tekst geannoteerd als een persoon, plaats of jaar. Als u geen tekst selecteert, verschijnt een lege persoon, plaats, of jaar, die u vervolgens nog in kunt vullen. Navigatie naar het vervolg van de tekst gaat eenvoudig via de pijltjestoetsen links en rechts, die slaan de tags over zodat u met een minimaal aantal toetsaanslagen een maximaal resultaat haalt. Bijvoorbeeld u typt:

 1. <F5> (nieuwe paragraaf)
 2. In het jaar
 3. <F8> (nieuw jaar)
 4. 1821
 5. <pijltje rechts>
 6. verscheen voor mij
 7. <F6> (nieuwe persoon)
 8. Hendrik Arentsen
 9. <pijltje rechts>
 10. ,
 11. <F9> (nieuw trefwoord)
 12. kerckmeester
 13. <pijltje rechts>
 14. ...

Daarmee verschijnt de volgende tekst: <p>In het jaar <Jaar>1821</Jaar> verscheen voor mij <Persoon>Hendrik Arentsen</Persoon>, <Trefwoord>kerckmeester</Trefwoord> ... </p> Met vijf extra toetsaanslagen hebt u dan de tekst verrijkt met informatie over wat een jaartal is, en wat een persoon, zodat we die informatie kunnen gebruiken om eenvoudig personen, plaatsen en jaartallen terug te vinden, of daarop indexen te genereren.

In het contextmenu staat precies aangegeven welke elementen u op een specifieke plaats kunt invoegen. Door middel van de toets '<' of de rechtermuisknop kunt u het context menu oproepen. Rechtermuisknop in de tekst levert een lijstje met mogelijke elementen, rechtermuisknop op de tags levert een lijstje met mogelijke attributen, zoals een eventuele normnaam.

Omdat soms de namen van de personen of plaatsen erg vervormd zijn is er ook de mogelijkheid om zgn normnamen mee te geven. De normnaam is een door de transcribent opgegeven waarschijnlijk bedoelde naam, waardoor de normnaam in de indexen wordt gebruikt in plaats van de vervormde naam. Normnamen toevoegen kan zoals gezegd door middel van rechtermuisknop op de tag, dus bijvoorbeeld door rechtermuisknop op <Persoon> kan een normnaam voor deze persoon worden toegevoegd. NB Gebruik deze optie alleen als u daadwerkelijk een normnaam meegeeft, gebruik anders gewoon de normale aanduiding voor persoon, plaats, enzovoort.

Let op: het invoegen van speciale tekens als <, > en & is niet toegestaan. Transcribeer het &-teken bijvoorbeeld als 'en'. In latere versies van de tool (vanaf 1.3) kan met de toets < een context menu worden opgeroepen dat precies de mogelijkheden aangeeft op het punt waar u aan het typen bent.

Navigeren door de folio's gaat ook eenvoudig middels het volgende model:

Scroll omhoog
Ctrl-Shift-W
Vorige folio
Ctrl-Shift-A
Volgende folio
Ctrl-Shift-D

Scroll omlaag
Ctrl-Shift-X

Om het resultaat van uw transcripties te zien, slaat u eerst de transcripties op (Ctrl-S) en kiest vervolgens voor 'genereer web site' in het menu Archieven. Lees ook het onderstaande gedeelte door voor algemene transcriptie methoden in geval van onleesbare tekst, zeer vervormde naamgeving, en dergelijke.

Handmatig

Eventueel kunt u de transcriptie ook handmatig toevoegen. Dat vereist echter veel meer discipline. De transcriptie van bronnen dient dan te worden toegevoegd in de file Archieven.xml. In deze XML file kan met behulp van een gewone tekst editor (of eventueel een speciale XML editor) de transcriptie worden geplaatst. Dat gaat als volgt:

 1. Open Archieven.xml in een editor
 2. Voeg aan het begin uw naam toe als transcribent naar het voorbeeld van degenen die er al staan en gebruik uw initialen als code.
 3. Zoek de folio die u wilt transcriberen. De file is gesorteerd op inventaris, toegang en folio.
 4. Vervang het gedeelte <Transcriptie/> binnen dit folio door <Transcriptie></Transcriptie> en type daartussen de transcriptie in platte tekst,
  bijvoorbeeld <Transcriptie>25-11-1794 Petrus z.v. Hendrik en Marrigje Klop</Transcriptie>
 5. Als in de transcriptie paragrafen, personen, plaatsen of jaartallen voorkomen geeft u dat aan met de volgende tags Op deze wijze kan de tekst gebruikt worden om automatisch indexen te genereren op naam, plaats of jaartal. Een uitgebreider voorbeeld vind u hieronder.
 6. Vul het transcriptie attribuut bij dit folio met uw initialen (bijv. <Folio Nummer="004" Transcriptie="JK" Controle=""> ) en ga verder met het volgende folio.
 7. Nadat u voldoende transcripties hebt toegevoegd, kunt u de website opnieuwe genereren. Door het executeren van CreateHTML.bat worden op basis van uw transcripties de HTML file met alle indexen (op personen, plaatsen en jaren) aangemaakt. Open index.html om het resultaat te zien. Klik op een brondocument dat u hebt getranscribeerd, et voila, daar ziet u uw eigen transcriptie, en in de index zijn nu ook de nieuwe personen en plaatsen opgenomen.
 8. Stuur de gemaakte transcripties naar mij op via e-mail door de file Archieven.xml als attachment mee te sturen. Ik verwerk de toevoegingen in de centrale transcriptie file die later weer naar iedereen gedistribueerd wordt.

Praktische tips

Omdat een handleiding toch altijd ruimte geeft voor verschillende interpretatie, geven we hier ook een aantal concrete transcriptievoorbeelden van stukken tekst die op verschillende wijze getranscribeerd kunnen worden

Inzenden transcripties

De procedure voor het inzenden van transcripties is eenvoudig, maar nog niet geautomatiseerd, en verdient daarom aandacht.

Voorbeeld

Een voorbeeld van een getranscribeerde paragraaf op een folio:

<Transcriptie>
    <p><Plaats>Catter</Plaats> steedeken zijnde huijs hoffken bouwland, met twe kampkes apart, te samen groot zes sch[epel] saat,
    pag[ter] <Persoon>D. Catterman</Persoon> doet 8 gld 5 st</p>
</Transcriptie>

XML editors

XML editors zijn beschikbaar als commercieel of als gratis product. Een voorbeeld van een commerciele editor is XML Spy, een voorbeeld van een gratis editor is Xray. U kunt eenvoudig Xray gebruiken om te kijken of zo'n XML editor u bevalt.

Versies Transcriptietool: wat is nieuw

Versie 1.0 (15-3-2003)

Versie 1.1 (1-5-2003)

Versie 1.2 (7-6-2003)

Versie 1.3 (20-6-2003)

Versie 1.4 (14-11-2003)

Versie 1.5 (31-1-2004)

Versie 1.6 (19-6-2004)

Handige weetjes

In de oude archieven komen ook veel oude maten voor. Hier een lijstje met de meestvoorkomende. Voor een uitgebreid overzicht zie maten en gewichten en geld.

Oude handschriften zijn vaak moeilijk te lezen en vereisen specifieke kennis van het handschrift van die tijd. In de handel zijn leerboeken paleografie te verkrijgen maar ook op internet worden al cursussen aangeboden. Een overzicht van het alfabet in oud schrift is gemaakt door de heer Bogtman voor de letters A-M en N-Z. Hopelijk kan je met deze links uw voordeel doen.