Bestellen

U kunt deze bronnen uit het kerkelijk archief van Varsseveld bestellen door een e-mail met uw adresgegevens te sturen naar johan@koolwaaij.nl en het overmaken van €25,00 op Postbank rekening NL80INGB0006147604 t.n.v. J.W. Koolwaaij te Enschede o.v.v. 'CD DA Varsseveld', of als u een download wilt ontvangen 'Download DA Varsseveld'. Omdat het transcriberen van de bronnen nog in volle gang is, komen er met regelmaat nieuwe transcripties beschikbaar. Via e-mail sturen we u geregeld de nieuwe transcripties en indexen op die transcripties toe.

Bijdragen

Als u wilt bijdragen aan de transcriptie van de bronnen dan is dat hartelijk welkom! Een transcribent schaft in eerste instantie de CD aan, maar krijgt bij een volume van 50 getranscribeerde folio's zijn geld terug. Dit is een non-profit onderneming, en mocht er geld over blijven uit de verkoop van de CDs dan wordt het overblijvende bedrag naar rato van bijdrage over de transcribenten verdeeld. Wilt u meehelpen met de transcriptie, meldt u dan aan via e-mail. Ik zal u dan -in onderling overleg- een aantal folio's toewijzen ter transcriptie zodat dubbel werk voorkomen wordt. Vermeldt uw voorkeuren voor bepaalde inventarisnummers a.u.b. ook in de aanmeldingsmail.

Copyright

Alhoewel de brondocumenten vrijelijk in een archief zijn in te zien, uiteraard meestal in oude schriftstijl, is het niet toegestaan de foto's en/of de transcripties van de brondocumenten in welke vorm dan ook te verspreiden. Aan het aanschaffen van deze bestanden kunnen geen rechten ontleend worden om deze te kopieren, anders dan voor eigen reserve. Doorverkopen, of op een andere manier ter beschikking te stellen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van de transcribenten is volgens het bestaande auteursrecht verboden. Hebt u vragen? Neem gerust contact met ons op via e-mail.