Gerrit Burgmeijer (1828-?)
dagloner

 

zoon van Jan Gerrits Burgmeijer en Elizabeth Margaretha Polhuis
echtgenoot van Gerritdina Sartory

Vermeldingen

  • is geboren op 24 juli 1828 te Oldebroek (Ovl) De aangifte werd gedaan op 25 juli 1828 door de vader, met als getuigen: Gerrit van der Beek, 34 jaar, wolkammer en door: Jan van de Weg, 66 jaar, landbouwer.. 1)

Beschrijving

Uit hoofde van Lighaams gebreken, bestaande in verlies van den middelsten vinger des linkerhand met uitgebreide lidtekenen in de handpalm ontstaan door vrijwillige verwonding, is ontslagen op 25 oktober 1854, met paspoort 2e soort, Gerrit Burgmeijer, geboren te Oldebroek 24 juli 1828, Ligting 1847, nr: 80 en gediend hebben bij het Koloniaal Werfdepot. Bron: Streekarchief Oldebroek. Register Nationale Militie Oldebroek, boek 306
 

Noten


Creative Commons-Licentie
2016, J.W. Koolwaaij